Produktionsmetoder

Produktionsmetoder

I vår breda maskinpark har vi bland annat moderna NC-styrda fleroperationsmaskiner, svarvar och kuggbearbetningsmaskiner. Vi har också monteringslinjer för PTO, bränsle- och oljepumpar och Turbo Compound. Vår verktygsavdelning tillverkar en del av den utrustning och de verktyg som behövs för vår produktion.

Vi jobbar i stor utsträckning med automatiserade produktionsceller där all bearbetning sker i ett flöde. Vi har även produktionsgrupper med ett antal fristående svarvar, fräsar, kuggskavar etc. där vi producerar prototyper och reservdelsvolymer.

Idag arbetar vi med följande bearbetningsmetoder:
• Kuggbearbetning
  - Falsning
  - Fräsning
  - Gradning
  - Skavning
  - Slipning
  - Hyvling
• Svarvning
• Dragbrotschning / Driftning
• Slipning
• Flerop-bearbetning
• Montering