Samarbetspartner

Samarbetspartner

Engagemang från början till slut

Vi vill gärna vara med från början när kunden utformar sin produkt. Vi har ett starkt engagemang, och vi ger bra och konstruktiv ritningskritik. Genom att föra en teknisk dialog med kunden redan från start, kan vi producera kugghjulen billigare. Du som kund får den mest kostnadseffektiva lösningen - med högsta kvalitet.