Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

Med respekt för vår miljö

Vi brukar säga att kvalitet är vår tradition. Vi arbetar systematiskt enligt en TQM-modell (Total Quality Managment) där nyckelorden är kundfokus, hela personalens medverkan och ständiga förbättringar. Förbättringsarbetet är sedan länge en naturlig del i vårt miljö- och kvalitetsarbete. Statistiska processmetoder och regelbundna kapabilitetsstudier är en del av vår vardag i jakten på den mest effektiva produktionen. Vi vet att bra kvalitet kombinerat med ren miljö ger bättre ekonomi - både för oss och för våra kunder. Vi är givetvis certifierade enligt ISO 9000, ISO 14000 och ISO/TS 16949.